GDPR

Zde stanovuji, jaká data o návštěvnících této webové prezentace jsou sbírána a jakým způsobem je s nimi nakládáno.

Zpracování osobních údajů

1. Majitelem a provozovatelem této webové prezentace a zároveň zpracovatelem osobních údajů (dále jen zpracovatel) je Ing. Aneta Baklová, Ph.D., se sídlem v ulici Marie Cibulkové 1177/10, Praha 4, 140 00, osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku, IČ 88181421. Osoba je registrovaná na Úřadě pro ochranu osobních údajů.
2. Zpracovatel tímto prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.
3. Odesláním komentáře nebo kontaktního formuláře souhlasíte, jakožto poskytovatel osobních údajů (dále jen poskytovatel), se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 95/46/ES (GDPR). Souhlas udělujete na dobu neurčitou ode dne jeho udělení.
4. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení a e-mail.
5. Jakožto poskytovatel osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které jste zpracovateli poskytli.
6. Zároveň máte právo na úpravu či vymazání svých osobních údajů. Stačí odeslat žádost na aneta.baklova@gmail.com. Text žádosti k vymazání musí jasně vyjadřovat požadavek na vymazání osobních údajů z databáze a z dalšího zpracování.

Využití a uložení osobních údajů

1. Osobní údaje poskytnuté poskytovatelem jsou využívány výhradně pro osobní účely (odpověď na zprávu z kontaktního formuláře) a nejsou poskytovány třetím stranám.
2. Osobní údaje nejsou ukládány ani jinak archivovány.
3. Osobní údaje nejsou využívány k posílání jakýchkoliv nabídek nebo newsletterů.
4. Návštěvnost webových stránek je sledována pomocí aplikace Toplist.cz, všechna data jsou automaticky po 5 dnech smazána


Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. Vyhrazuji si právo je dále upravovat.